Produkter

Masterbatch – vår huvudprodukt, levereras i granulatform och består av ämne som är bundna i en polymer. Det finns ett flertal olika typer av masterbatch beroende på i vilket syfte man använder den:

Färgmasterbatch, består huvudsakligen polymer och färgpigment. Vanlig dosering är cirka 1 -2 %.

Stabiliserande masterbatch, stabiliserar plasten, ex:

- UV – skyddar mot ultraviolett strålning

- Värme - skyddar mot värme

- Metallkontakt – möjliggör långvarig kontakt mellan plast och metall

Jäsmedelsmasterbatch, tillsätts för att undvika sjunkmärken efter formverktyg eller för att viktreducera tunga detaljer.

Brandhämmande masterbatch, förhindrar en hastig temperaturökning i materialet.

Effektmasterbatch, för att uppnå önskvärt utseende på detaljerna t ex.

- Metallflakes

- Pärlemo

- Marmor

- Fiber

Cocktailmasterbatch, en kombination av flera funktioner i samma produkt, ex färg och stabilisator.

Addvanze AB | Makadamgatan 19 | 254 64 Helsingborg | info@addvanze.com | Tel: 042-445 33 00 | Direktnummer och karta